Specjaliści

Nasi specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do przeprowadzania diagnoz oraz terapii.

Nasi Specjaliści

Rysunek z podobizną Wiolety Bogusławkskiej

WIOLETA BOGUSŁAWSKA

WŁAŚCICIELKA SKY FOR EYES

ortoptystka, terapeuta pedagogiczny

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunkach edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jest absolwentką Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 im. Edmunda Biernackiego w Warszawie na kierunku ortoptystka. Dodatkowo odbyła szereg kursów z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki i programów słuchowych. Jest również instruktorem masażu Shantala. Jej zainteresowania w szczególności obejmują aspekt integracji słuchowo-wzrokowej oraz zależności między funkcjami układu wzrokowego, a nauką czytania i pisania.

Rysunek z podobizną Anny Piłacik

ANNA PIŁACIK

WŁAŚCICIELKA SKY FOR EYES

ortoptystka, terapeuta pedagogiczny, rehabilitant wzroku słabowidzących

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej na kierunkach terapii pedagogicznej i rehabilitacji wzroku słabowidzących na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jest absolwentką Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 im. Edmunda Biernackiego w Warszawie na kierunku ortoptystka. Dodatkowo odbyła szereg kursów z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki i programów słuchowych. Jej zainteresowania w szczególności obejmują kwalifikację pacjenta do operacji zeza oraz zależności między funkcjami układu wzrokowego, a nauką czytania i pisania.

Logo firmy Sky for eyes

PAULINA ADAMCZYK

neurologopeda, terapeuta metody Johansena IAS, provider Nauroflow

Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłdowskiej w Lublinie na kierunku logopedia i neurologopedia. Ponadto jest certyfikowanym terapeutą metody Johansena IAS – indywidualnej stymulacji słuchu oraz providerem Neuroflow ATS. Dodatkowo odbyła szereg szkoleń z zakresu terapii logopedycznej i neurologopedycznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, masażu logopedycznego, trzystopniowy kurs języka migowego. Jej zainteresowania w szczególności obejmują problemy dzieci i dorosłych z przetwarzaniem słuchowym oraz terapię neurologopedyczną dzieci i młodzieży z autyzmem.

Odwiedź nasze profile społecznościowe i poznaj nas lepiej

Zapraszamy do odwiedzenia naszych profili społecznościowych oraz śledzenia naszego bloga, gdzie zamieszczamy porady dotyczące tego, jak dbać o profilaktykę wzroku.