Usługi

Kompleksowa opieka ortoptyczna i terapeutyczna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Terapia domowa

Jesteś zainteresowany/a terapią domową?
Wypełnij formularz.

Wizyta

Naszym pacjentom poświęcamy 100% czasu, nie skracamy wizyt. Przyjmujemy tylu pacjentów ile jesteśmy w stanie dobrze zbadać.

Diagnoza

Wszystkie procedury podczas badań są dobierane odpowiednio do wieku pacjenta. Wyniki badań są dokładnie omawiane przez naszych specjalistów.

Pomoce

Oferujemy autorskie pomoce do terapii domowej, które wspomagają terapię gabinetową.

Czym się zajmujemy?

W tym miejscu dowiesz się jakie usługi świadczymy w naszym gabinecie ortoptycznym.
Szczegółowo opisujemy co zawierają poszczególne diagnozy i terapie.
Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.

DIAGNOZA ORTOPTYCZNA

od 6 miesiąca życia 

Diagnoza ortoptyczna zawiera ocenę poszczególnych parametrów wzroku:

 • Ostrości wzroku
 • Ruchomości gałek ocznych
 • Ruchów śledzących i sakkadowych
 • Zakresu konwergencji
 • Akomodacji
 • Równowagi mięśniowej (występowanie zeza ukrytego i jawnego)
 • Fuzji
 • Widzenia przestrzennego

Diagnoza ortoptyczna ma na celu wykluczenie lub potwierdzenie zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji. Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania analizatora wzrokowego mogą przyczyniać się do trudności w nauce czytania i pisania oraz prawidłowego rozwoju innych umiejętności.

Badanie ortoptyczne jest równie ważne jak badanie okulistyczne! Wskazane jest, aby udając się na wizytę u ortoptysty zabrać ze sobą dokumentację medyczną (w szczególności aktualną okulistyczną).

Ocena ortoptyczna jest szczególnie ważna u dzieci z podejrzeniem występowania specyficznych trudności w uczeniu się, ponieważ zaburzenia widzenia objawiają się w podobny sposób.

Wizyta zawiera ocenę poszczególnych parametrów widzenia oraz omówienie wyników z rodzicem bądź opiekunem.

CENA DIAGNOZY: 

200 zł

Dziewczynka zasłaniająca jedno oko, a za nią tablica do badania ostrości wzroku.

DIAGNOZA ORTOPTYCZNA ROZSZERZONA O BADANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

od 5 roku życia 

Wizyta zawiera diagnostykę ortoptyczną (opisana wyżej) oraz szczegółowe badanie percepcji wzrokowej.

Naszym celem jest rozpoznanie jaki potencjał wzrokowy do odbierania bodźców posiada dziecko, zaś badanie percepcji wzrokowej polega na ocenie zdolności postrzegania i rozumienia bodźców wzrokowych.

Sprawdzamy czy występują deficyty w zakresie:

 • Pamięci wzrokowej krótkotrwałej,
 • Domykania przestrzennego,
 • Dyskryminacji wzrokowej,
 • Relacji przestrzennych,
 • Figury-tło,
 • Domykania wzrokowego,
 • Pamięci wzrokowej,
 • Koordynacji oko-ręka, symetrii, proporcji, orientacji.

Rozpoznanie jest szczególnie ważne u dzieci z podejrzeniem występowania specyficznych trudności w uczeniu się, pozwala na dobranie indywidualnych metod i technik usprawniania percepcji wzrokowej.

Wizyta zawiera ocenę poszczególnych parametrów widzenia oraz omówienie wyników z rodzicem bądź opiekunem.

Wyniki diagnostyki percepcji wzrokowej przesyłane są drogą elektroniczną (możliwy odbiór osobisty) w ciągu 7 dni wraz ze wskazówkami do ewentualnej dalszej pracy.

CENA DIAGNOZY: 350 zł

Dziewczynka zasłaniająca oczy, a wokół niej literki.

BADANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

Badanie ma na celu rozpoznanie czy występują deficyty w zakresie:

 • Pamięci wzrokowej krótkotrwałej,
 • Domykania przestrzennego,
 • Dyskryminacji wzrokowej,
 • Relacji przestrzennych,
 • Figury-tło,
 • Domykania wzrokowego,
 • Pamięci wzrokowej,
 • Koordynacji oko-ręka, symetrii, proporcji, orientacji.

Rozpoznanie jest szczególnie ważne u dzieci z podejrzeniem występowania specyficznych trudności w uczeniu się, dzięki tej ocenie możemy dobrać indywidualne metody i techniki usprawniania percepcji wzrokowej.

Wizyta zawiera ocenę poszczególnych parametrów widzenia oraz omówienie wyników z rodzicem bądź opiekunem.

Wyniki diagnostyki percepcji wzrokowej przesyłane są drogą elektroniczną (możliwy odbiór osobisty) w ciągu 7 dni wraz ze wskazówkami do ewentualnej dalszej pracy.

CENA BADANIA: 200 zł

mózg i żarówka

ĆWICZENIA ORTOPTYCZNE

Terapia ortoptyczna skierowana jest do dzieci u których występują nieprawidłowości w zakresie analizatora wzrokowego. Ma ona na celu:

 • Rozwijanie fiksacji, lokalizacji
 • Rozwijanie ruchów śledzących, sakkadowych
 • Usprawnianie akomodacji,
 • Poszerzanie zakresów fuzji i widzenia przestrzennego
 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Doskonalenie integracji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

Zajęcia w zależności od potrzeb dziecka mogą zawierać elementy: terapii ręki, terapii pedagogicznej, programów słuchowych.

CENA ĆWICZEŃ:
INDYWIDUALNYCH: 100 zł/30min.
GRUPOWYCH (2-3 OSOBOWE) 70 zł/30min.

Flippery akomodacyjne i książeczka sakkadowa

PRZETWARZANIE SŁUCHOWE

W naszej placówce możliwe jest przeprowadzenie badania przetwarzania słuchowego metodą Johansena bądź metodą Neuroflow. Jeśli macie Państwo wątpliwości, która z metod będzie najlepszą dla Was bądź Waszego dziecka wówczas wskazane jest przeprowadzenie rozszerzonego badania, które zawiera w sobie baterie testów z obu wyżej wymienionych metod. 

METODA JOHANSENA

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej
oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się
aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej i nagranej na
syntetyzatorze nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej sześć dni w
tygodniu przez 10 do 15 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8 tygodni
(zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną
płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy.

Terapia Johansena IAS polecana jest dla osób (dzieci, młodzieży i dorosłych), które:
– mają problemy z zaburzeniami uwagi słuchowej – nie reagują na polecenia, trzeba je
wielokrotnie powtarzać, trudno jest im się skupić w szkole czy przedszkolu;
– mają problemy z zaburzeniami percepcji słuchowej; – nie różnicują dźwięków, mają problem z
ich analizą i syntezą, mają dysleksję lub są zagrożone dysleksją;
– wykazują nadwrażliwość na określone dźwięki – zakrywają uszy, unikają niektórych głośnych
miejsc, są drażliwe, kiedy jest zbyt głośno;
– mają problemy w nauce języka angielskiego, trudno im opanować materiał drogą słuchową;
– mają opóźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacji, zaburzenia słuchu fonematycznego;
– mają autyzm, Zespół Aspergera, ADHD;
– mają problemy z szumami usznymi, miewają silne migrenowe bóle głowy.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z TRENINGU SŁUCHOWEGO JOHANSENA IAS:
– poprawa koncentracji i uwagi słuchowej;
– poprawa rozumienia;
– poprawa umiejętności czytania i pisania;
– lepsza pamięć słuchowa;
– pozytywne wzmocnienie terapii logopedycznej, poprawa wymowy;
– wzmocnienie samooceny i pewności siebie.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:
–  jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu
dziecka,
– to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu
dzieci np. z autyzmem,
– w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii,
jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Trening przetwarzania słuchowego Johansena.

METODA NEUROFLOW

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

1. Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego poprzez, okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.

2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

  • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
  • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
  • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

4. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:

  • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
  • co badają poszczególne testy
  • jakie wyniki uzyskało dziecko

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.

Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów  dziecka informacje.

Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem  dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

5. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

  • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
  • cenie każdego z  etapów ( nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
  • roli jaką pełni rodzic w procesie terapii
  • zobaczą demonstracyjną, skróconą terapię, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

6. Po każdym etapie terapii zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

umów się

Jeśli zauważasz u swojego dziecka niepożądane objawy bądź zmaga się ono
z trudnościami w nauce – koniecznie sprawdź wzrok u ortoptysty!