Gabinet ortoptyczny

Leczenie zeza i niedowidzenia
Leczenie zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji
Ćwiczenia ortoptyczne
Badania przetwarzania słuchowego

Sky for Eyes

Nasz gabinet ortoptyczny specjalizuje się w leczeniu zeza i niedowidzenia. Oferujemy badania ortoptyczne oraz ćwiczenia ortoptyczne.
Dodatkowo podchodzimy do trudności naszych pacjentów całościowo, dlatego ortoptystka przeprowadzająca diagnostykę
dobiera sposób leczenia indywidualnie do potrzeb danego pacjenta. Diagnoza ortoptyczna weryfikuje czy wskazane jest podjęcie terapii.

W naszym gabinecie prowadzimy specjalistyczne zajęcia dla dzieci zarówno z problemami wzrokowymi,
jak i trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz zaburzeniami mowy. 

Oferujemy również diagnostykę pod kątem zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Kim jest Ortoptysta?

Ortoptysta jest specjalistą w dziale okulistyki, który zajmuje się: profilaktyką wzroku, diagnostyką widzenia obuocznego i akomodacji, terapią widzenia (ćwiczeniami ortoptycznymi).
Podczas diagnozy ortoptycznej wyklucza się bądź potwierdza występowanie zaburzeń analizatora wzrokowego, m.in.: 
🔵 zeza jawnego,
🔵 niedowidzenia,
🔵 zeza ukrytego,
🔵 zaburzeń konwergencji,
🔵 zaburzeń akomodacji,
🔵 zaburzeń widzenia obuocznego i stereoskopowego.

Na zdjęciu znajduje się ortoptystka Wioleta Bogusławska przy komputerze w gabinecie ortoptycznym

Głównym celem naszego gabinetu ortoptycznego jest łączenie ortoptyki z terapią pedagogiczną, tak by kompleksowo pomagać pacjentom. Wiele zaburzeń widzenia obuocznego oraz akomodacji powoduje funkcjonalne objawy, które mają znaczący wpływ na zdobywanie umiejętności szkolnych. 
Nasze doświadczenie pozwala na dostosowanie indywidualnego procesu terapeutycznego dla każdego pacjenta. Umiejętność łącznia wielu aspektów podczas terapii powoduje widoczne zmiany w funkcjonowaniu pacjentów.

CO MOŻE NIEPOKOIĆ?

KIEDY WYKONAĆ BADANIE ORTOPTYCZNE?

W szczególności gdy zauważamy jeden z poniższych objawów:

🔵 Niewyraźne widzenie
🔵 Przybliżanie się do tekstu
🔵 Błędy podczas przepisywania tekstu
🔵 Pocieranie oczu
🔵 Mrużenie oczu
🔵 Łzawienie
🔵 Krótki czas fiksacji
🔵 Trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze
🔵 Trudność w dostrzeganiu szczegółów na obrazku
🔵 Trudności w wykonywaniu prostych czynności ruchowych
🔵 Szybkie zmęczenie po czynności wymagającej koncentracji wzrokowej
🔵 Mylenie liter i cyfr
🔵 Opuszczanie liter w wyrazach podczas czytania
🔵 Czytanie i pisanie z głową pochyloną tuż nad samym tekstem
🔵 Opuszczanie linijek podczas czytania bądź przepisywania
🔵 Krzywienie lub załamywanie widzianego obrazu
🔵 Dyskomfort przy nadmiernym oświetleniu
🔵 Nadmierne poruszanie głową podczas czytania
🔵 Pomijanie, gubienie linijek podczas czytania
🔵 Wskazywanie palcem podczas czytania
🔵 Ruchy wsteczne podczas czytania
🔵 Słaby poziom rozumienia czytanego tekstu
🔵 Krótki czas koncentracji uwagi
🔵 Trudności z przepisywaniem z tablicy
🔵 Przymykanie lub zakrywanie jednego oka
🔵 Podwójne widzenie
🔵 Częste pocieranie oczu
🔵 Krótki czas koncentracji uwagi
🔵 Szybka męczliwość podczas nauki
🔵 Niechęć do nauki czytania i pisania
🔵 Słaby poziom rozumienia czytanego tekstu
🔵 Przechylanie głowy podczas czytania/oglądania
🔵 Wyrównawcze ustawienie głowy
🔵 Trudności z oceną odległości
🔵 Obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej
🔵 Krótki czas fiksacji
🔵 Trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze
🔵 Błędy w czytaniu
🔵Trudności we właściwej intonacji czytanej treści – skupianie się na odczytywaniu znaków graficznych

Dziecko siedzące przy stoliku pocierające oczy.
Dziecko w próbnej korekcji okularowej w gabinecie ortoptycznym trzymające w ręku literę E.

Badanie ortoptyczne jest równie ważne jak badanie okulistyczne! Dlaczego?

Nawet jeżeli wyniki badań okulistycznych są prawidłowe – należy wykonać diagnozę ortoptyczną. Badanie ortoptyczne pozwala na ocenę jak mózg przetwarza, to co widzimy. Dodatkowo badanie okulistyczne pozwala uzyskać informację jak układ wzrokowy wykorzystywany jest w codziennym funkcjonowaniu. 

Miś w czarnych okularach
Jak się zaczęło? Nasza krótka historia

Ortoptyka to nasza pasja!

Swoją edukację rozpoczęłyśmy od studiów pedagogicznych. Następnie każda z nas podjęła kształcenie na kierunku Ortoptystka – i tam właśnie się poznałyśmy. Ortoptyka pochłonęła nas tak, że związałyśmy się z nią na dłużej, ponieważ od zawsze praca z dziećmi jak również pomaganie im w rozwoju, było czymś co wyznaczało kierunek naszych działań.

W 2021 r. opracowałyśmy pomoce terapeutyczne wykorzystywane w domu, które mają na celu wspomagać terapię gabinetową. Kolejnym krokiem było stworzenie autorskiej Książeczki sakkadowej do nauki czytania i ćwiczeń ruchów oczu. 

Obecnie pomagamy dzieciom wykonując badania ortoptyczne i prowadząc ćwiczenia ortoptyczne w naszej placówce Sky for eyes, która mieści się w Warszawie przy ul. Sucharskiego 7.

Do zobaczenia! 

Ania i Wiola