Co to jest ortoptyka?

ORTOPTYKA to dział okulistyki, który zajmuje się:

  • profilaktyką wzroku,
  • diagnostyką widzenia obuocznego,
  • leczeniem zeza i niedowidzenia,
  • terapią widzenia.

Diagnoza ortoptyczna ma na celu wykluczenie bądź potwierdzenie występowania zaburzeń analizatora wzrokowego:

  • zeza jawnego lub ukrytego,
  • niedowidzenia,
  • zaburzeń konwergencji,
  • obniżonej sprawności ruchów oczu,
  • zaburzeń akomodacji,
  • zaburzeń widzenia obuocznego i streoskopowego.