Co to jest zez ukryty?

Zez ukryty to nierównowaga mięśniowa, która utrzymywana jest w ukryciu przez mechanizm fuzji. Fuzja natomiast, jest to mechanizm korowy polegający na zlewaniu się obrazu z każdego oka w jeden.

Ćwicząc zakresy wergencji fuzyjnych możemy wpływać na kontrolę zeza ukrytego i komfort widzenia!

Czy zez ukryty jest czymś złym? – i tak i nie. Większość populacji posiada niewielką nierównowagę mięśniową i jest to całkowicie fizjologiczne. Natomiast w sytuacji kiedy zez ukryty powoduje objawy, które przekładają się na nasze funkcjonowanie, należy podjąć się ćwiczeń układu wzrokowego.

Jakie objawy może powodować zez ukryty?

 • Przymykanie lub zakrywanie jednego oka,
 • Podwójne widzenie,
 • Częste pocieranie oczu,
 • Krótki czas koncentracji uwagi,
 • Szybka męczliwość podczas nauki,
 • Niechęć do nauki czytania i pisania,
 • Słaby poziom rozumienia czytanego tekstu,
 • Przechylanie głowy podczas czytania/oglądania,
 • Wyrównawcze ustawienie głowy,
 • Trudności z oceną odległości,
 • Obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Krótki czas fiksacji,
 • Trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze,
 • Błędy w czytaniu,
 • Trudności we właściwej intonacji czytanej treści – skupianie się na odczytywaniu znaków graficznych.