Jakie mamy wady wzroku?

Krótko na temat wad wzroku:

NADWZROCZNOŚĆ – występuje, gdy obraz ogniskowany jest za siatkówką. W takim wypadku oko nie jest w stanie widzieć dobrze z żadnej odległości.

Przy występowaniu nadwzroczności należy nosić okulary z soczewkami skupiającymi (+).

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ – gdy obraz ogniskowany jest przed siatkówką. Osoby u których występuje ta wada wzroku mają szczególny problem z dobrym widzeniem obiektów w dalekich odległościach.

Przy krótkowzroczności korzysta się z okularów z soczewkami rozpraszającymi (-).

ASTYGMATYZM – występuje gdy obraz ogniskowany jest w różny sposób przez różne płaszczyzny łamiące oka. Obraz w takim przypadku jest rozmyty i osoby z tą wadą wzroku mają trudności z widzeniem w każdej odległości.

Astygmatyzm można wyrównać przez zastosowanie soczewek cylindrycznych.

Jakie m.in. mogą być objawy nieskorygowanej wady wzroku?

  • Niewyraźne widzenie
  • Bóle oczu
  • Bóle głowy
  • Przybliżanie się do tekstu
  • Błędy podczas przepisywania tekstu
  • Pocieranie oczu
  • Mrużenie oczu
  • Łzawienie
  • Krótki czas fiksacji
  • Trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze