Szkolenie

Szanowni Państwo, w ramach działalności naszego gabinetu organizowane jest szkolenie z zakresu „Ortoptyki w trudnościach szkolnych”. Szkolenie odbędzie się 20.04.2024r. Ma ono na celu poszerzenie wiedzy i świadomości, osób pracujących z dziećmi, na temat istoty wzroku, widzenia obuocznego i akomodacji w występowaniu trudności szkolnych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności, m.in. na temat przesiewowego badania funkcji wzrokowych oraz niezbędne do tego pomoce.
Plan szkolenia:
1. Anatomia i fizjologia wzroku.
2. Etapy rozwoju widzenia.
3. Wady wzroku.
4. Zaburzenia widzenia obuocznego.
5. Następstwa funkcjonalne zaburzeń widzenia.
6. Specjaliści ochrony wzroku.
7. Współpraca między specjalistami.
8. Przedstawienie badań własnych na temat zależności zaburzeń widzenia, funkcji percepcji wzrokowej oraz trudności w czytaniu.
9. Przesiewowe badanie funkcji wzrokowych/ortoptyczne (część warsztatowa).
10. Usprawnianie funkcji wzrokowych (część warsztatowa).
11. Usprawnianie funkcji wzrokowo-przestrzennych, koordynacji wzrokowo-ruchowej (część warsztatowa).
12. Ćwiczenia wspierające naukę czytania i pisania.
13. Podsumowanie szkolenia.
Szkolenie zaplanowane jest na 10 h dydaktycznych. Koszt szkolenia, to 790 zł, zawiera on:
– materiały w tym skrypt,
– pomoce do przesiewowego badania,
– poczęstunek,
– zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Prowadzące szkolenie:
Wioleta Bogusławska, Anna Piłacik – ortoptystki, terapeuci pedagogiczni.
Na co dzień zajmują się, jako ortoptystki, diagnostyką zaburzeń widzenia i akomodacji, terapią ortoptyczną oraz diagnostyką pedagogiczną w poradniach. Mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami wzrokowymi i szkolnymi.

ZAPISY NA SZKOLENIE:
skyforeyes@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona.