Co to jest zez ukryty?

Zez ukryty to nierównowaga mięśniowa, która utrzymywana jest w ukryciu przez mechanizm fuzji. Fuzja natomiast, jest to mechanizm korowy polegający na zlewaniu się obrazu z każdego oka w jeden. Ćwicząc zakresy wergencji fuzyjnych możemy wpływać na kontrolę zeza ukrytego i komfort widzenia! Czy zez ukryty jest czymś złym? – i tak i nie. Większość populacji […]

Co to jest zez ukryty? Read More »